Leren doen wat je weet - leren weten wat je doet.

Op deze website vind je informatie over het vormgeven van veranderprocessen. Bij onderwijsorganisaties, in teams, voor individuen. Gericht op teamontwikkeling, professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. Welke ambities wil je realiseren? Wat zijn de belemmeringen? Welk proces is het meest effectief en wat is eigenlijk je vraagstuk?

Suzanne begeleidt als coach, trainer, procesbegeleider en sparringpartner. Van wens naar werkelijkheid. Van noodoplossingen naar duurzame ontwikkeling.

Compact CV

Transformatie in onderwijs

Het zijn bijzondere tijden. Wie had kunnen denken dat we de samenleving op 'pauze' zouden zetten? In één keer tot stilstand gekomen. Er gelden andere regels en normen, wat normaal was staat ter discussie. En hoe de toekomst eruit gaat zien, weet niemand. Uit de geschiedenis weten we dat zo'n reset ook kansen biedt om het beter te gaan doen. Crisismanagement is niet de enige optie, er is ontwikkeling nodig. Hoe zou het onderwijs eruitzien als je opnieuw kon beginnen? Vanzelfsprekendheden zijn gestopt; nu is er de kans om onderbouwde nieuwe keuzes te maken en samen naar het gewenste onderwijs te bewegen. Nieuwsgierig?