Onderwijsreizen

Maak er meer van

In het onderwijs is Leren de 'core business'. Toch doen we zelf niet altijd wat we onze leerlingen of studenten willen bijbrengen. De kunst van het leren kunnen we nog veel beter benutten om het beste van onszelf in te zetten voor de toekomst van jonge mensen. 

Ik organiseer en begeleid leerprocessen voor onderwijsprofessionals waarin een rol is weggelegd voor inspiratie van buiten: een studiereis, conferentiebezoek, voorbeelden van collega-instellingen, andere sectoren, kunst en cultuur. Door dit in te bedden in een leerproces, bijvoorbeeld een design thinking aanpak of vanuit een eigen vraagstuk, vergroot je de waarde van de externe oriëntatie.