Afstandsonderwijs als onderwijsconcept

Afstandsonderwijs is de afgelopen maanden op basisscholen in vele vormen ontwikkeld en uitgevoerd. Het harde werken leidde tot mooie ontwikkelingen, maar ook tot vragen. In deze bijzondere context konden scholen niet altijd voldoen aan hun kerntaak, blijkt uit een eerste evaluatie van de Onderwijsinspectie. Maar wat zijn de opbrengsten?

Nu het nog zo vers is, is dit het moment om te reflecteren op de afgelopen weken. Vanuit het perspectief van bestuur, schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders. Wat waren de valkuilen en welke lessen trek je hieruit voor de toekomst? Maar bovenal: wat zijn de nieuwe inzichten en successen die je kunt meenemen bij het (blijven) realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen en kunnen anticiperen op onderwijsontwikkelingen. Kortom: hoe dragen inzichten in de huidige en afgelopen periode bij aan strategisch beleid en onderwijskwaliteit?

Analyse

Door halfgestructureerde interviews met betrokkenen en het bekijken van documenten, maak ik een analyse voor jullie bestuur. Inzichten, goede voorbeelden, beschikbare kennis in de organisatie en kansen. Dat kan ook met focus op een specifiek vraagstuk dat jullie hebben. Ook voeg ik conclusies en aanbevelingen toe op basis van jullie eigen onderwijsambities.

Dit document kan de basis zijn voor verantwoording naar (G)MR, bestuur en Raad van Toezicht en kan gebruikt worden om de prioriteiten voor komend schooljaar aan te scherpen, in een onzekere context. Welke scenario's zijn er in de combinatie onderwijs op school en afstandsonderwijs? Hoe dragen inzichten bij aan onderwijsvraagstukken zoals lerarentekort, werken vanuit leerdoelen, passend onderwijs of maatwerk realiseren?

Kosten

Een standaard-analyse zoals hierboven beschreven, neemt maximaal een maand in beslag en kost € 5000,- ex btw. van intakegesprek tot definitief rapport. In overleg is maatwerk mogelijk. Be/whatsapp naar 06 4312 4106 of vul het contactformulier in voor meer informatie en afstemming. Ook voor het voortgezet onderwijs is een dergelijke analyse mogelijk.