Leren veranderen

Innoveren of veranderen zijn nooit een doel op zich. Een verandering of vernieuwing leidt tot een nieuwe, gewenste situatie. Tegelijkertijd kan het veranderproces een verbindende ervaring zijn. Een echte verandering is een verbetering op alle niveaus: resultaat, proces, team en individu.

Er zijn veel verandervalkuilen; we kennen er allemaal voorbeelden van en toch lijkt het ingewikkeld om er niet in te stappen. Dat komt omdat veranderen risico’s met zich meebrengt; onzekerheden. en dat vraagt om vertrouwen, samenwerking, onderzoek, flexibiliteit en soms wat durf. Maar mensen zijn in wezen risicomijders, dus bij onzekerheid kiezen we liever voor (de illusie van) controle. Weg verbetering.

Een veranderproces is mensenwerk. Het overkomt je niet; je geeft het samen vorm en inhoud, je bepaalt samen het tempo en bent samen verantwoordelijk voor de resultaten. Dat alleen al is vaak een hele transformatie. Sommige veranderingen worden ‘van buitenaf’ opgelegd (of zo beleefd): de politiek, ouders, kenmerken van leerlingen maar ook omstandigheden als krimp op school, je teamleden of leidinggevende of persoonlijke kwaliteiten zorgen voor onzekerheid, hetgeen zich kan vertalen in weerstand of terugtrekken (fight, flight of freeze, om precies te zijn).

In onze werkwijze staat plezier in leren centraal. We maken veranderen leuk, zinvol, laagdrempelig en zichtbaar. In logische stappen, met iedereen betrokken, gericht op talenten in jezelf en met doelen en resultaten. Niet eenmalig, maar voor altijd (ja dat kan). Van eerste vraag naar echte vraag, op zoek naar ervaringen en evidence, ieder zijn eigen passende rol, samen steeds verder en van visie naar implementatie. Niet lineair, maar lerend.

 

 

 

Share