Interim

Vanuit haar expertise is Suzanne Unck voor verschillende rollen tijdelijk in te huren. Bij voorkeur om bij te dragen aan oplossingen voor stagnerende situaties, bijvoorbeeld bij organisatieveranderingen. Denk aan: projectleider, teamleider, communicatieadviseur, strateeg. Enkele rollen zijn hieronder wat verder uitgewerkt:

  • Chief Happiness Officer (CHO)

Een organisatie in verandering maakt fouten. Eén van de bekende valkuilen is de focus op systemen in plaats van op mensen. Dan ontstaat er weerstand, onveiligheid, wrijving. Een CHO is er om de menselijke kant aandacht te geven en om iedereen maximaal te betrekken bij veranderprocessen. Door verbindingen te maken, dialoogsessies te organiseren, zorgvuldigheid te betrachten, conflicten (tijdig) op te lossen, laat je mensen in de organisatie in hun waarde en kun je gezamenlijk de gewenste verandering vormgeven.

  • Conceptontwikkelaar / veranderaar

Een mooie visie/missie op papier, heisessies gehad en de nieuwe strategische plannen gedeeld? Nu begint het pas. De papieren realiteit versus de dagelijkse praktijk. Op elk moment in dit proces, kan Suzanne Unck betrokken worden; vanaf het begin om een visietraject te helpen vormgeven of later om de verbinding te maken tussen visie en implementatie. Ze helpt de organisatie congruent te zijn: wil je meer innovatie? Begin bij jezelf! Het kind centraal? Begin bij luisteren naar elkaar. Zo geef je samen taal en acties bij plannen die bedacht zijn.

  • Nar

Een nar is een Middeleeuwse grappenmaker; hij weet met humor de vinger op de zere plek te leggen en prikkelt daarmee het geweten van de koning (of bestuurder, of directeur, of manager, of organisatie). Een nar houdt je een spiegel voor; lichtvoetig, maar met een rake kern. Dat geeft je de kans om blinde vlekken aan te pakken en opnieuw keuzes te maken daar waar de vanzelfsprekende ongeschreven regels een eigen leven zijn gaan leiden. Maar wees gewaarschuwd: het gaat een beetje pijn doen.

  • Coach

Na een coachopleiding, startte Suzanne in 2003 haar eigen praktijk in coaching en training van hoger opgeleiden. Ongeveer 700 mensen heeft ze begeleid in die tijd, waaronder veel leraren. Ze begeleidt bij issues als leiderschap, professionele ontwikkeling, ondernemerschap, werk-privébalans of conflicthantering. Coaching helpt op de toekomst te focussen en daadwerkelijk de stappen te zetten die nodig zijn om deze ambitie te realiseren. Want in ons hoofd weten we alles.

Share