Publicaties om bewuste keuzes te maken in deze periode van onderwijs en Corona

Stappenplan gefaseerde terugkeer (PDF)

Stappenplan gefaseerde terugkeer (powerpoint)

Lees de artikelen die ik schreef voor JSW - vakblad voor basisonderwijs en speciaal onderwijs:

Het eerste artikel gaat over de noodzaak om je didactiek aan te passen aan de veranderde situatie. Afstandsonderwijs stelt andere eisen aan leerstof, rooster en didactiek. Tip: ga de rest van dit schooljaar werken vanuit leerdoelen.

Het tweede artikel illustreert hoe je met collega's onderwijs kunt ontwerpen om de volgende fase van afstandsonderwijs vorm en inhoud te geven. Hiervoor gebruik ik het burritomodel. Tip: ga differentiëren en ontwikkel alternatieve manieren van toetsen, zoals een (digitaal) portfolio

Interview voor TrendWatcher TV door Lieke Lamb. Over het anders organiseren van je onderwijs, nu de context zo is veranderd. Hoe blijf je zorgen voor onderwijskwaliteit?


Tip: formuleer leerdoelen per leerjaar tot eind van dit schooljaar, pas je didactiek aan en ga samen onderwijs ontwerpen, bijvoorbeeld met het burritomodel.

Stappenplan Afstandsonderwijs als onderwijsconcept - in PDF en Powerpoint

Afstandsonderwijs als onderwijsconcept - website.pdf
Afstandsonderwijs als onderwijsconcept-website.pptx

Alles wat hier staat is vrij te gebruiken en te delen.