Vraagstukken en aanpak

Leren is de kerntaak van scholen, maar hoe wordt onderwijs een lerende sector?

Ik begeleid mensen en organisaties in onderwijs bij het vormgeven van hun eigen veranderproces. Alle aspecten van visie-ontwikkeling, beleidsvorming en implementatie bieden mogelijkheden om het leren van professionals vorm te geven en tot resultaat te laten leiden. Door de strategie om te komen tot verbeteringen serieus te nemen, zijn medewerkers meer betrokken, actief, lerend en gericht op kwaliteit. Dat maakt onderwijsorganisaties gefocust, flexibel, toekomstgericht en onderbouwd. En het zorgt ervoor dat het denken een plek krijgt in het doen (en laten).

Vraagstukken

Schoolbesturen, management, directies kunnen bij mij terecht bij complexe vraagstukken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om uitzetten van de strategische koers / visie-ontwikkeling, werkdruk verlagen, gepersonaliseerd leren, inzet van ICT en technologie, onderwijsconcept veranderen, professionalisering van medewerkers of kennisdeling en kennisontwikkeling. Ik kan instappen in elke fase, maar ben bij voorkeur betrokken vanaf (voor) de start tot de realisatie. Zelfs als het vraagstuk nog niet haarscherp is, kan ik helpen bij de vraagverheldering.Vervolgens kunnen we samen een proces bepalen, prioriteren en mijn rol scherpstellen.

Aanpak

In een oriënterend gesprek, verkennen we de vraag en de opties. Ook de randvoorwaarden bespreken we: is er een deadline, wie zijn de belangrijkste betrokkenen, wat moet er zeker meegenomen worden. Op basis hiervan doe ik een voorstel en bij akkoord gaan we aan de slag. Ik communiceer altijd actief en transparant, denk mee op strategisch niveau, maar begrijp ook de operationele kanten. Uiteindelijk is de essentie altijd om enerzijds een duidelijke richting te bepalen, maar ook flexibel en pragmatisch te zijn in de uitvoering. zolang de gekozen opties maar leiden tot de vooraf vastgestelde doelen.

Share