Suzanne Unck

Onderwijsprofessional met veel visie, kennis en ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling, onderwijskwaliteit, professionalisering, kennisdeling, inzet van technologie en communicatie.

         

Ik was leerkracht, trainer, onderwijsontwikkelaar, projectleider, coach en programmamanager in primair onderwijs, bij een ROC, in hoger onderwijs en voor particulieren en bedrijven. Ik adviseer schoolbesturen, leid programma’s en complexe projecten en begeleid van strategische koers naar concreet resultaat.

         

Tevens inzetbaar als (tijdelijk) leidinggevende of bestuurder bij een veranderopdracht of wens tot snelle ontwikkeling/doorbraak om onderwijs te professionaliseren en te verbinden met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en binnen complexe uitdagingen als kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekorten.

         

Expertise op het gebied van: innovatie, anders organiseren/onderwijslogistiek, kennisontwikkeling, communicatie, van onderwijsvisie naar uitvoering, veranderkunde.

         

Werkt eclectisch met principes vanuit oa: design thinking, waardecreatie, innovatie-ecosysteem, why-how-what, flow en heel veel meer. Ik lees alles wat los en vast zit 🙂

         

‘Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.’

         

Verantwoorden begint bij onderbouwen (bestuursgericht toezicht), innoveren is doen en denken (evidence informed experimenteren), ICT heeft altijd als doel het onderwijs te versterken (nooit andersom).

         

Tech for humanity: hoe draagt ICT bij aan kindgericht onderwijs op maat?


Share